درصد ایران توافق خارجی آمریکا کره شمالی

درصد: ایران توافق خارجی آمریکا کره شمالی وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث خودکشی دوباره روی پل چمران اصفهان

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز یک نفر که هنوز هویت وی مشخص نیست، از روی پل چمران اصفهان اقدام به خودکشی کرده و یک شاهد عینی می گوید این اتفاق حدود ساعت 9 رخ داده

خودکشی دوباره روی پل چمران اصفهان

خودکشی دوباره روی پل چمران اصفهان

عبارات مهم : طوفان

صبح امروز مردی حدود 27 یا 28 ساله از روی پل چمران اقدام به خودکشی کرده هست.

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز یک نفر که هنوز هویت وی مشخص نیست، از روی پل چمران اصفهان اقدام به خودکشی کرده و یک شاهد عینی می گوید این اتفاق حدود ساعت 9 رخ داده است.

غفور راستین- مدیر اورژانس اصفهان این اتفاق را قبول کرده است ولی هنوز جزییاتی از اتفاق و اوضاع بیمار در دست نیست.

خودکشی دوباره روی پل چمران اصفهان

آبان ماه سال گذشته خودکشی دو دختر نوجوان در پلی که روی آن نوشته شده است بود طوفان، خبرساز شده است و توجهات بسیاری را به این پل جلب کرده بود.

واژه های کلیدی: طوفان | اصفهان | خودکشی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog